Over het EJP

Het Europees Jeugdparlement (EJP) is een onpartijdige, door vrijwilligers gedreven organisatie die peer-to-peer-onderwijs biedt aan 16- tot 24-jarige Europeanen. Sinds 1987 zijn de voornaamste activiteiten van het EJP haar conferenties, of ‘sessies’. Deze evenementen voorzien deelnemers van een veilig forum waar gedebatteerd kan worden over een groot scala aan onderwerpen die vaak gerelateerd zijn aan internationale politiek en mensenrechten, alsook klimaatverandering, gezondheid en energie. Het EJP is apolitiek, reflecteert geen specifieke landen en opvattingen, en is niet gelieerd aan de Europese Unie.In alle debatten zijn de meningen van de deelnemers het belangrijkst. Deelnemers worden gestimuleerd om kritische, ruimdenkende actieve burgerste worden. Door jonge mensen met verschillende achtergronden en nationaliteiten samen te brengen, werken we aan intercultureel begrip en maken we grensoverschrijdende vriendschappen mogelijk.Het programma wordt op poten gezet door duizenden proactieve jonge vrijwilligers, waardoor het EJP een ware jongerenorganisatie is - gedreven door jonge mensen, voor jonge mensen.Door deel te nemen vergaren vrijwilligers en deelnemers de sociale en professionele vaardigheden die nodig zijn om de wereld om hen heen positief te veranderen

Impressie van onze Activiteiten
The Network: Numbers & Impact

Het Europees Jeugdparlement biedt jongeren een platform waar ze meningen kunnen ontwikkelen en uiten. Ook wordt ze de vaardigheden en kennis geleerd die nodig is om positieve invloed te hebben op de wereld om hen heen. Onze deelnemers maken kennis met een grote variatie aan ervaringen die ze zowel binnen als buiten de organisatie kunnen benutten. 86% van de deelnemers zegt dat EJP hen heeft geholpen om hun meningen te ontwikkelen en te uiten. Volgens 72% heeft het EJP geholpen hun Engels te verbeteren en 95% geeft aan dat ze goed in internationale omgevingen kunnen werken dankzij het EJP.