het EJP in Nederland

Het EJP is actief in Nederland onder de naam Stichting Europees Jeugdparlement Nederland (Het EJP Nederland), een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Elk jaar introduceren we honderden jongeren vanuit 70 deelnemende Nederlandse middelbare scholen aan het programma middels regionale voorrondes. Enthousiaste en getalenteerde leerlingen gaan door naar de nationale ronde. Dit jaar wordt deze online gehouden vanuit de stad Breda. Tijdens de nationale ronde wordt een aantal deelnemers gekozen om Nederland te vertegenwoordigen op Internationale Conferenties in het buitenland — evenementen zoals Maastricht 2021. Echter, ongeacht of ze geselecteerd zijn, worden alle deelnemers uitgenodigd om door te gaan in het EJP en zichzelf verder te ontwikkelen. Ze nemen deel aan onze uiteenlopende evenementen en activiteiten, of worden vrijwilliger.

EYP NL Slider 1
EYP NL Slider 2
cof

De organisatie werd opgericht in 1998 en sindsdien is het aantal alumni van het EJP in Nederland gegroeid van een bescheiden 2 naar 2000. Er zijn er nu zo’n 100 actieve vrijwilligers, die zich bezighouden met het organiseren van buitenschoolse educatieve activiteiten voor middelbare scholieren.

Naast de jaarlijkse kernactiviteiten, organiseren we trainingen en sociale activiteiten voor onze vrijwilligers. We proberen meer jongeren te benaderen door outreach projectsbijvoorbeeld langs scholen te gaan en kosteloze workshops te geven over debatvaardigheden, democratische processen en de werking van de Europese Unie. 

Digitale sessies in Nederland

Door de pandemie heeft Europees Jeugdparlement Nederland de voorrondes van 2020-2021 online georganiseerd. Deze online evenementen zijn zonder uitzondering een succes geworden. Deelnemers en leraren hebben hun enthousiasme over de ervaring gedeeld. In Maart zullen we de Nationale ronde ook online organiseren, en Europese jongeren via een digitaal format samenbrengen.

“Europese jongeren inspireren en helpen om ruimdenkende, tolerante en actieve burgers te
worden"

- De missie van het EJP in Nederland
previous arrow
Lesya
Wim
Sophie
HMA
next arrow

Om de zoveel jaar organiseert het EJP in Nederland een grotere, internationale conferentie, waar meer dan 200 deelnemers betrokken zijn. De laatste internationale conferentie gehouden door EJP Nederland was de Internationale Sessie in Rotterdam 2018, die met veel succes meer dan 200 deelnemers bijeenbracht uit meer dan 30 landen. Gedurende 9 dagen verbleven ze in de iconische kubuswoningen in het centrum van Rotterdam en debatteerden ze rondom het thema “Het Ontdekken van Wereldwijd Europa”. Eurocommissaris Violeta Bulc nam deel aan gesprekken met de deelnemers.

Het EJP in Nederland werkt nauw samen met de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland, het Europees Parlement Informatiebureau in Nederland, alsook met nationale, regionale en lokale politieke instanties. Vertegenwoordigers van deze groepen en organen worden uitgenodigd voor evenementen. Een van de voornaamste doelen van het EJP in Nederland is om voor Europese jongeren een plek te creëren om Europese politiek te bespreken.Het is daarvoor noodzakelijk een direct link from young people to decision-makers and politiciansIn de afgelopen twee jaar hebben de volgende sprekers onze evenementen bezocht en deelgenomen aan open debatten: Annemarie Penn (Burgemeester van Maastricht) Gerrit Zalm (voormalig minister van Financien), Ronald Plasterk (destijds minister van Onderwijs), Prins Constantijn (destijds assistent van commissaris Neelie Kroes) en Nout Wellink (voormalig president van de Nederlandsche Bank)