Support

Word Partner

Ons programma berust volledig op vrijwilligers en fondsenwerving, en wordt zonder commercieel oogmerk georganiseerd. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk jongeren deel kunnen nemen aan Maastricht 2021, werken we samen met partners en sponsors op internationale, nationale en regionale niveaus. Samen met ons kunnen partners de deelnemers aan een unieke ervaring helpen en zorgen dat de financiële drempel voor deelnemers zo laag mogelijk blijft.

Er zijn veel manieren om het Internationaal Forum Maastricht 2021 te steunen. Partnerschap kan in de vorm van financiële ondersteuning, maar ook producten, diensten of contacten waarderen we zeer. Het is belangrijk voor ons om duurzame en wederzijds voordelige samenwerkingen op te bouwen. We proberen naamsbekendheid te garanderen aan onze partners middels goodie-bags, onze website, publicaties en lokale dan wel nationale berichtgeving in de pers. We bieden ook specifieke voordelen, zoals kansen om met jonge talenten van over heel Europa in gesprek te gaan. Partners kunnen bijvoorbeeld experts langs laten komen om deelnemers te helpen en met ze in gesprek te gaan, of ze kunnen een onderwerp aandragen waarover een werkgroep zich gedurende het evenement zal buigen. Onze voornaamste sponsors zullen de kans krijgen deelnemers toe te spreken tijdens verschillende spreekmomenten.

Het mede mogelijk maken van Maastricht 2021, het 4e Internationale Forum van het Europees Jeugdparlement in Nederland, is een unieke kans om actief burgerschap aan te moedigen in jonge mensen uit heel Europa. Het is een investering in kennis, educatie en de toekomst. Mocht u interesse hebben in een samenwerking of eventuele suggesties hebben, neem dan gelieve contact met ons op.

support
support 3
rpt
Voorbeelden van Samenwerkingen uit het Verleden
UNHCR x Rotterdam 2018
KPMG x Luxemburg 2018
“Voor KPMG is het uiterst belangrijk om belang aan jongeren te hechten. Ik denk dat deze mensen ontzettend slim, creatief en innovatief zijn -- precies het talent waar KPMG naar op zoek is. Het was voor KPMG heel logisch samen te werken met het Europees Jeugdparlement.”

- Anne-Sophie Minaldo, namens KPMG Luxembourg, sprekende op een Internationaal Forum georganiseerd door het EJP in Luxemburg in samenwerking met KPMG.

Taste Before You Waste x Amsterdam 2019

Tijdens onze Nationale Conferentie in Amsterdam 2019, voorzag de lokale organisatie Taste Before You Waste de deelnemers van een gezonde en duurzame maaltijd die geheel afvalvrij was. 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid x Den Haag 2020

In 2020 is het EJP in Nederland een samenwerking aangegaan met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om belangrijke onderwerpen onder de aandacht van jonge mensen te brengen tijdens de Nationale Conferentie in Den Haag. Met financiële steun en expertise van het Ministerie gingen 100 jongeren in gesprek over het terugdringen van (jeugd)werkloosheid. Ze kwamen met gewaagde en innovatieve oplossingen.