Comité van Aanbeveling

Comité van Aanbeveling van het EJP

Mariëtte Hamer - picture by Angeline Swinkels

Drs. Mariëtte Hamer

Voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER)

Mariëtte Hamer is sinds 2014 de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER). De SER is een adviesorgaan waar werkgevers, werknemers en experts tot overeenkomsten komen over sociale en economische vraagstukken. De SER adviseert de Nederlandse overheid en het parlement en faciliteert akkoorden zoals het Energieakkoord of Pensioenakkoord. In 1984 was Mariëtte Hamer oprichter en eerste voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (de LSVb). Van 1998 tot september 2014 was ze tweede kamerlid, waarvan drie jaar als fractievoorzitter voor de Partij van de Arbeid. Daarnaast was ze ook ondervoorzitter van de tweede kamer. 

Het onderwijs van jongeren, de positie van jongeren op de arbeidsmarkt en emancipatie zijn altijd belangrijke thema’s geweest in het werk van Mariëtte Hamer. Daarom steunt zij de activiteiten van het Europees Jeugdparlement sinds 2020.

Feike Sijbesma

Dhr. Feike Sijbesma

Erevoorzitter Koninklijke DSM

Ooit begonnen als de “Dutch State Mines,” is DSM nu uitgegroeid tot een chemiebedrijf met meer dan 23,000 werknemers wereldwijd. DSM is gespecialiseerd in voeding, gezondheid en duurzaam leven. Feike Sijbesma is DSM’s langstzittende CEO, al lid van de Raad van Bestuur sinds 2000, waarna hij 13 jaar lang CEO is geweest. Toen hij in maart 2020 zijn taken overdroeg aan zijn opvolgers, is hij benoemd tot erevoorzitter van DSM. Als erevoorzitter is Feike Sijbesma nog nauw betrokken bij het bedrijf en vertegenwoordigt hij DSM nog naar buiten toe, vooral in gebieden als gezondheid en klimaat. Zo is hij speciaal gezant voor de Nederlandse regering in de coronacrisis, en is hij co-voorzitter met Ban Ki-moon van het wereldwijde centrum voor klimaatadaptatie (GCA), een VN-samenwerkingsverband om klimaatverandering aan te pakken. Feike Sijbesma heeft eerder evenementen van het Europees Jeugdparlement gesteund en is lid van het Comité van Aanbeveling sinds 2020.

Monika Sie Dhian Ho

Drs. Monika Sie Dhian Ho

Algemeen Directeur van Clingendael - Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen

Monika Sie Dhian Ho is algemeen directeur van Clingendael - Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen. Clingendael is een onafhankelijke denktank en onderzoeksinstituut voor internationale betrekkingen. Clingendael geeft beleidsaanbevelingen en heeft als doel bijdragen aan een veilige, duurzame en rechtvaardige wereld, net als het Europees Jeugdparlement. Voordat ze bij Clingendael kwam, was Monika Sie Dhian Ho directeur van de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid. Ze doceert aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en is vice voorzitter van de commissie Europese Integratie van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV). Monika studeerde en was later docent politicologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en was universitair docent Internationale betrekkingen en internationale politieke economie bij Universiteit Leiden. Ze heeft ook gewerkt voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid als projectleider en onderzoeker.

Commissaris van de Koning Theo Bovens

Drs. Th.J.F.M. (Theo) Bovens

Commissaris van de Koning (Gouverneur) in de provincie Limburg

Theo Bovens is de Commissaris van de Koning (Gouverneur) in de provincie Limburg. Hij heeft geschiedenis gestudeerd aan de Radboud Universiteit en was actief voor het CDJA, de jongerenorganisatie van het CDA, in Den Haag. Na zijn studie werd hij manager van een onderzoeksinstituut aan de faculteit Economie van de Universiteit Maastricht, en daaropvolgend locoburgemeester en wethouder voor sociale en economische zaken in Maastricht. Daarna is hij voorzitter geweest van de raad van bestuur van de Open Universiteit en sinds 2011 is Bovens Gouverneur van Limburg. Sinds 1850 worden gouverneurs van provincies “Commissaris van de Koning” genoemd, met als uitzondering Limburg. In Limburg wordt de titel gouverneur gewoontegetrouw nog steeds gebruikt. Als gouverneur is Theo Bovens onder andere verantwoordelijk voor de internationale uitstraling van de provincie Limburg. Sinds September 2020 is Theo Bovens lid van het Comité van Aanbeveling van het Europees Jeugdparlement Nederland. Hij verklaart: “Het is belangrijk dat jongeren gestimuleerd worden actief mee te denken over maatschappij en politiek. Het EJP Nederland kan daar een goed platform voor bieden, hetgeen wat ik van harte wil ondersteunen.”

robert-de-groot

R.E. (Robert) de Groot

Permanent Vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden aan de Europese Unie

Ambassadeur Robert de Groot heeft een omvangrijke carrière gehad in de publieke sector: hij heeft gewerkt voor het Ministerie van Buitenlandse zaken en is adviseur geweest voor de Minister-President omtrent buitenlandse zaken. Hij is sinds 2017 permanent vertegenwoordiger aan de Europese Unie voor Nederland. De Permanente vertegenwoordiging promoot de Nederlandse belangen in de Europese Unie. Het kantoor heeft dagelijks contact met vertegenwoordigers van andere EU lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Parlement. Robert de Groot heeft de activiteiten van het EJP in Nederland eerder gesteund in 2018, en is sinds 2020 lid van het Comité van Aanbeveling van het EJP in Nederland. 

Neelie Kroes

Dr. N. (Neelie) Kroes

Adviserend directielid bij Salesforce en voormalig Vicevoorzitter van de Europese Commissie voor de Digitale Agenda

Neelie Kroes was actief als politica voor de VVD als Minister en Staatssecretaris voor Verkeer en Waterstaat en als Tweede Kamerlid. Van 2004 tot 2014 was ze de eerste vrouwelijke Nederlandse Eurocommissaris en werd benoemd tot vice-voorzitter van de Europese Commissie, waar ze zich op grote schaal heeft ingezet voor een meer digitaal verbonden Europa. Informatie en communicatietechnologieën zijn vandaag de dag diep verweven met haast ieder aspect van onze economische en sociale activiteiten. Tijdens onze conferentie in Maastricht zullen wij onder het thema “The Digital Generation; Setting an Innovative Agenda” aandacht besteden aan maatschappelijk relevante onderwerpen die de jongeren van nu aan het hart gaan, en samen naar innovatieve oplossingen zoeken. 

Neelie Kroes is binnen de private sector ook actief. Zo vervult zij verschillende adviesfuncties bij non-profit organisaties en bedrijven, zoals bij Salesforce, de wereldwijd leider in cloudbased CRM-software. Binnen haar functies in het bedrijfsleven, maar ook met haar posities binnen de Nederlandse en Europese politiek, heeft Neelie Kroes zich uitgesproken voor goede communicatie vanuit de politiek, juist over ingewikkelde of ongrijpbare onderwerpen, en hier inclusief en innovatief beleid voor na te streven. Zo zet het Europees Jeugdparlement zich ook expliciet in om ondergerepresenteerde groepen, zoals jongeren en vrouwen, hierbij te betrekken. Wij zijn enorm dankbaar dat Neelie Kroes de activiteiten van het Jeugdparlement een warm hart toedraagt en hopen samen jongeren verder de gelegenheid te geven zich uit te spreken en zich te ontwikkelen tot actieve burgers. 

frans van houten

Drs. F.A. van Houten

President en Voorzitter van het Executive Committee van Koninklijke Philips N.V

Frans van Houten is sinds april 2011 CEO van Koninklijke Philips. Philips is opgericht in 1981 en werd ‘s werelds grootste producent van gloeilampen. Vandaag is Philips een invloedrijk technologiebedrijf gefocust op het verbeteren van gezondheid. Het is de missie van Philips om de wereld gezonder en duurzamer te maken.

Frans van Houten heeft een passie voor innovatie en kwam bij Philips in 1986. Hij heeft meerdere internationale leiderschapsposities gehad in het bedrijf en was mede-voorzitter van het World Economic Forum in Davos in 2017. Als deel van een gemeenschappelijke, Europese markt is Frans van Houten ook lid van de Europese Rondetafel van Industriëlen (ERT). Hij onderschrijft initiatieven in Nederland die werken aan een betere toekomst voor Nederland in educatie, duurzame groei en een vitale maatschappij. Hij heeft initiatieven van het Europees Jeugdparlement gesteund in 2015 en 2018, en is lid geworden van ons Comité van Aanbeveling in 2020.

Patrons of The Conference

Andre Rieu (1)

André Rieu

Violist en orkestleider van het Johann Strauss Orchestra

André Rieu is een Nederlandse violist en orkestleider uit Maastricht, het meest bekend als oprichter van het wereldberoemde Johann Strauss Orchestra. Hij en het orkest hebben van klassieke muziek een succesvolle en grote act gemaakt, met tours die even succesvol zijn als die van grote pop en rock artiesten. In de eerste helft van 2009 was André Rieu ‘s werelds meest succesvolle mannelijke artiest volgens Billboard magazine. Hij is geboren en getogen in Maastricht, waar hij ook woont. Hij steunt initiatieven in Maastricht die zijn toegespitst op jonge mensen en onderwijs. Door zijn donaties hebben duizenden kinderen in Maastricht toegang tot muziekles. André Rieu is een echte Europese burger en spreekt zes Europese talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans en Spaans.

Maastricht 25 september 2019 Universiteit Maastricht Rector Magnificus Rianne Letschert UM  Foto: Harry Heuts

Prof. dr. Rianne Letschert

Rector Magnificus Universiteit Maastricht

Prof. dr. Rianne Letschert was hoogleraar op de nieuwe leerstoel Victimologie en Internationaal Recht aan de Universiteit van Tilburg, was Visiting Research Fellow bij het Lauterpacht Centre for International Law aan de Universiteit van Cambridge (UK), Research Fellow aan het Clare Hall in Cambridge, en Visiting Professor aan de Universiteit van Barcelona. Rianne Letschert heeft diverse boeken geschreven en geredigeerd en publiceerde artikelen in nationale en internationale wetenschappelijke tijdschriften. Zij is expert consultant voor het Special Tribunal for Lebanon bij slachtofferzaken, en was directeur van het International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT). In 2012 werd Letschert lid van De Jonge Akademie, waarin getalenteerde jonge wetenschappers verenigd zijn. In april 2015 werd ze benoemd tot voorzitter. Rianne Letschert werd benoemd tot Rector van de Universiteit Maastricht op 1 september 2016. Dit maakt har de jongste vrouwelijke rector ooit op een Nederlandse universiteit. Meer vrouwelijke professoren aan Maastricht Universiteit is een van haar doelstellingen. In 2019 werd zij benoemd tot Topvrouw van het jaar.

mathieu segers

Dr. Mathieu Segers

Hoogleraar Europese geschiedenis en integratie en decaan van het University College Maastricht

Mathieu Segers is hoogleraar Europese geschiedenis en integratie aan de Universiteit Maastricht en deken van het University College Maastricht. Zijn boek Reis naar het Continent over Nederland en Europese integratie won de prijs voor beste politieke boek in 2013 en is naar het Engels vertaald in 2017. Zijn onderzoek focust zich op de geschiedenis en voorgeschiedenis van Europese integratie, en de historische wortels van de moderne EU, het Maastrichtverdrag, de Europese economie en de positie van de EU op het internationale toneel.

Daarnaast is Mathieu Segers lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken - het adviescollege voor regering en parlement op het gebied van buitenlands beleid.