De conferentie

Tussen 16 en 21 April 2021 zullen studenten vanuit heel Europa samenkomen in Maastricht om relevante, hedendaagse onderwerpen te bespreken, ideeën uit te wisselen en elkaars culturen te leren kennen. Ze zullen deelnemen aan een verrijkend programma vol verschillende educatieve activiteiten. Dit zal de vierde keer zijn dat het EJP in Nederland een Internationaal Forum organiseert, en de eerste in Maastricht.

innovation
INNOVATIE

Het programma en de werkwijze van het EJP is gebaseerd op meer dan 30 jaar lange ervaring. Er is altijd ruimte voor innovatie en experimentatie en met die gedachte willen we dat Maastricht 2021 een evenement wordt waar we nieuwe educatieve methoden kunnen uitproberen om het bestaande programma te versterken en verrijken.

local engagement
LOKALE BETREKKING

Het is de bedoeling dat het Internationale Forum niet alleen een, maar ook lokale. We willen hiervoor zorgen door niet-EJP-studenten, alsook de inwoners van Maastricht, te betrekken bij het evenement en samen met lokale bedrijven te werken om de regio aan onze internationale deelnemers tentoon te stellen.

sustainability
DUURZAAMHEID

We doelen op een duurzaam evenement waarbij de ecologische voetafdruk geminimaliseerd wordt middels het promoten van milieuvriendelijke methoden. Daarnaast willen dat de opbrengsten van de conferentie op lange termijn nuttig zullen zijn. Willen we de deelnemers helpen bij het creëren van interculturele vriendschappen en bouwen zo een internationaal netwerk. Iedereen die deelneemt zal overdraagbare vaardigheden leren en met zich meenemen, die ze kunnen gebruiken om de toekomst van zowel onze organisatie en henzelf vorm te geven.

inclusivity
INCLUSIVITEIT

We doen ons best om te zorgen dat identiteit, overtuigingen of sociaal-economische status geen obstakel vormen tot deelname. Een apart fonds zal deelnemers die hun reis- of deelnemerskosten niet kunnen betalen ondersteunen. Daarnaast nemen we verschillende maatregelen om Maastricht 2021 een veilig en comfortabel milieu te maken.