Over het Internationale Forum

Van 15 tot 20 april zullen jongeren vanuit heel Europa will gather online online samenkomen om relevante, hedendaagse onderwerpen te bespreken, ideeën uit te wisselen en elkaars culturen te leren kennen. Deelnemers zullen via videoverbinding vanuit huis aan het evenement deelnemen. Dit is niet ons normale format, maar hierdoor kunnen wij wel veel creatieve innovaties doen. Het wordt een leuk programma met verschillende educatieve activiteiten - zoals gastsprekers en discussies - en educatieve content, zoals artikelen, videos, podcasts en live-streams. Dit zal de vierde keer zijn dat het EJP in Nederland een Internationaal Forum organiseert,met jongeren vanuit onze 40 partnerlanden.

innovation
INNOVATIE

Het programma en de werkwijze van het EJP is gebaseerd op meer dan 30 jaar lange ervaring. Er is altijd ruimte voor innovatie en experimentatie en met die gedachte willen we dat Maastricht 2021 een evenement wordt waar we nieuwe educatieve methoden kunnen uitproberen om het bestaande programma te versterken en verrijken. Vooral het nieuwe online format vraagt om innovatie en creativiteit: een uitdaging waar we klaar voor zijn!

local engagement
LOKALE BETREKKING

Het is de bedoeling dat het Internationale Forum niet alleen een globale, maar ook lokale dimensie heeft. We willen hiervoor zorgen door niet-EJP-studenten, alsook de inwoners van Maastricht, te betrekken bij het evenement en samen met lokale bedrijven te werken om de regio aan onze internationale deelnemers tentoon te stellen.

sustainability
DUURZAAMHEID

We doelen op een duurzaam evenement waarbij de ecologische voetafdruk geminimaliseerd wordt middels het promoten van milieuvriendelijke methoden. Daarnaast willen dat de opbrengsten van de conferentie op lange termijn nuttig zullen zijn. We willen de deelnemers helpen met het creëren van interculturele vriendschappen en het bouwen van een internationaal netwerk. Iedereen die deelneemt zal overdraagbare vaardigheden leren die ze kunnen gebruiken in de toekomst.

inclusivity
INCLUSIVITEIT

We doen ons best om te zorgen dat identiteit, overtuigingen of sociaal-economische status geen obstakel vormen tot deelname. Er is een apart fonds voor deelnemers die niet de middelen hebben - zoals een stabiele internetverbinding of een mobiel apparaat - om mee te doen. Daarnaast nemen we verschillende maatregelen om het evenement een veilig en comfortabel milieu te maken.