Het Programma

dav
TEAMBUILDING

TIjdens het programma worden deelnemers van verschillende achtergronden verdeeld over kleinere werkgroepen. Elke werkgroep focust zich tijdens de conferentie op een specifiek onderwerp en wordt begeleid door een ervaren vrijwilliger. Op de eerste dag vindt Teambuilding plaats. Door ervaringsleren via verschillende spellen en activiteiten leren deelnemers beter samen te werken, met als doel het vormen van een echt ‘team’. Zo wordt er een veilige en comfortabele werkomgeving gecreëerd voor de rest van het programma.

Programme_GA
PLENAIRE VERGADERING

Alle commissies komen samen om hun resoluties te presenteren tijdens de Plenaire Vergadering. Dit is een parlementaire simulatie inclusief speeches, reacties, constructieve punten en een stemprocedure. De conferentie wordt geopend en afgesloten middels een officiële ceremonie, met toespraken van deelnemers en gastsprekers. Enkele sprekers op Nederlandse evenementen uit het verleden zijn Mw. Violeta Bulc (Eurocommissaris), Prins Constantijn der Nederlanden, Mr. Frans van Houten (CEO Royal Philips N.V.) en Mw. Ockje Tellegen (Eerste ondervoorzitter van de Tweede Kamer).

Programme_CW
COMMISSIEVERGADERINGEN

Gedurende twee dagen komen de deelnemers samen in internationale werkgroepen, of ‘commissies’. De besproken onderwerpen gaan vaak over internationale politiek of mensenrechten, maar ook klimaatverandering, gezondheid, technologie en energie. Elke commissie wordt bezocht door een expert in het onderwerp die de groep adviseert. In deze fase leren de deelnemers meer over onderzoek, samenwerken en innovatief denken. De innovatieve resoluties die tijdens EJP-evenementen werden opgesteld zijn besproken binnen internationale organisaties, waaronder het Europees Parlement, de Europese Commissie en het Benelux Parlement.

Programme_CP
CULTUREEL PROGRAMMA

Gedurende het evenement biedt een cultureel programma mogelijkheden kennis te maken met elkaars gewoontes en tradities. Voorbeelden hiervan zijn ‘Eurovillage’, waarin deelnemers kennis maken met de keuken van andere landen, en ‘Euroconcert’, waar iedereen de kans krijgt hun muzikale talenten te tonen en vaak traditionele muziek voorbij komt. We doelen ook op samenwerkingen met lokale bewoners om deelnemers kennis te laten maken met de regio. Het karakter en de cultuur van Maastricht, die uniek is in Nederland, zal centraal staan tijdens verschillende culturele activiteiten en excursies. 

Op maandag zal een paneldebat deelnemers betrekken bij een conversatie tussen interessante sprekers. Deze dag van het evenement zal open zijn voor extern publiek, ervoor zorgende dat de deelnemers waardevolle connecties kunnen maken met mensen uit Maastricht.